A longitudinal analysis of the current population survey

Práce na směny: důsledky pro zdraví a výživu (EUFIC)

Moderní životní styl, zejména práce na směny, změnily denní životní rytmus, ale nemělo by to být na úkor zdraví. Jaká preventivní opatření ze strany ...

Katedra psychologie FF UK

Stránky katedry psychologie FF UK ... narozen 1954, absolvoval psychologii na FF UK v r. 1978, Ph.D. v r. 1999 habilitace v r. 2000, profesor klinické psychologie ...

www.sukl.cz

NPSB OLE_LINK15 OLE_LINK21 Text1 Text3 Text5 21/510/97-C 21/511/97-C 21/512/97-C 21/513/97-C

Indonésie – Wikipedie

Indonésie je republikou s prezidentským systémem. Jelikož jde o unitární stát, politickou moc drží centrální vláda. Po Suhartově rezignaci v roce 1998 ...

Intrauterinní růstová restrikce plodu - Gynekologie a ...

9.3.2012. Autoři ve své práci podávají celostní pohled na problematiku intrauterinní růstové restrikce plodu. Věnují se podrobně definici tohoto ...

Vyšetřování glomerulární filtrace u starších osob ...

Souhrn Ve vyšším věku dochází k pozvolnému, ale významnému poklesu ledvinných funkcí. Proto u starších osob mohou některé výpočtové metody odhadu ...

Zprávy | GYNSTART

GDM aúprava životosprávy Interupce u přechodného pobytu OC snižuje riziko ca endomtria STAN není lepší než prosté CTG Spontánní vedení porodu KP

Longitudinální výzkum – WikiKnihovna

Longitudinální výzkum zahrnuje studování stejné skupiny jednotlivců po delší časové období. Data jsou shromážděna na počátku studie a poté můžou ...

Československá psychologie

Psychologické aspekty polarity žena - muž Autoři pojednávají o sexuálně-genderových aspektech mužství a ženství. Vědomí vlastního mužství a ...

Přehled zpráv - ČeskéNoviny.cz

ČeskéNoviny.cz. Zpravodajský server přinášející on-line aktuální informace ČTK.

Výsledky projektů za rok 2010 - Univerzita Karlova v Praze

Loss given default (LGD) is one of key parameters to estimate credit risk in an internal rating based approach considered in The New Basel Capital Accord.

Bod G neboli Gräfenbergův bod - Bod G

Bod G neboli Gräfenbergův bod. Možná jste už o tomto bodu slyšeli a možná právě proto jste navštívili tyto stránky abyste se o něm dozvěděli víc.

STATISTICKÁ ROČENKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR 2011

A1 OSÍDLENÍ A POHYB OBYVATELSTVA A1.1 Územní rozložení obyvatelstva A1.2 Demografický vývoj A2 VÝROBA A SPOTŘEBA A2.1 Hrubý domácí produkt

Globální oteplování – Wikipedie

Výraz globální oteplování, resp. změna klimatu (tento pojem je nyní více používán), je v současnosti používán především pro poslední oteplování ...

Neurologicka klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Rámcová témata PGS: Poruchy spánku a bdění v dětském i dospělém věku (klinické polysomnografické, biochemické a genetické korelace).

boubelky sex video zdarma porno televize zadarmo eroticke ke porno shlednuti videa